Uppdrag och samarbeten

Sveriges förening för högkänsliga

Jag har hållit föreläsningar och kurser på många platser i landet både på uppdrag av och i samarbete med Sveriges förening för högkänsliga. Föreläsningarna och kurserna har riktat sig både till föreningens medlemmar och intresserad allmänhet.

När jag började föreläsa var kunskapen om högkänslighet inte stor i samhället. Det betydde mycket för många högkänsliga att få information och träffa likasinnade. En stor glädje för mig var, att många kontakter knöts i samband med mina föreläsningar. Nu när många vet vad högkänslighet är, känns det bra att kunna ge föräldrar kunskap och redskap, så att de kan ge sina högkänsliga barn det stöd de behöver för att nå sin fulla potential.

Hässleholms församling

Jag har föreläst på församlingskvällar i församlingshemmet i Hässleholm. Temat för föreläsningarna var Högkänslighet – ett personlighetsdrag med utmaningar och glädjeämnen respektive Högkänsliga barn – med potential att blomstra. Kvällarna var till för församlingsmedlemmar, personal och intresserad allmänhet. Intresset var så stort, att församlingshemmet, som rymmer 200 personer, blev helt fullt.

För att kunskapen om högkänslighet skulle nå ut till ännu fler, blev jag också intervjuad för en artikeln i församlingsbladet Kyrkfönstret.

Bromölla församling

I Ivetofta kyrka i Bromölla församling föreläste jag för både kyrkans personal och intresserad allmänhet på temat Högkänslighet – ett personlighetsdrag med utmaningar och glädjeämnen.

Luggude-Åsbo kontrakt

Under en förmiddag höll jag en personalutbildning om högkänslighet och högkänsliga barn för präster, församlingspedagoger, barn- och ungdomsledare och förskollärare i församlingarna som ingår i Luggude-Åsbo kontrakt. 

De flesta deltagarna hade hört talas om högkänslighet, men visste inte så mycket om personlighetsdraget. När jag beskrev hur högkänsliga barn är, skapade det igenkänning. Då var det många som ställde frågor och det blev en hel del aha-upplevelser. Idéer väcktes kring organisationen av verksamheterna.

HumaNova

Heldagskurs för högkänsliga och alla som är intresserade av högkänslighet i HumaNovas regi i Stockholm och Göteborg. Ledorden under kursdagen är kunskap, strategier och meningsfullhet.

Kursen ger kunskap om vad högkänslighet är och hur den påverkar våra liv och våra relationer. Den innehåller övningar och samtal för att lära känna sin känslighet bättre. Dessutom ger jag exempel på strategier för att hantera utmaningar och svårigheter. Vi undersöker också hur vi kan ha mer trygghet, glädje och mening i våra liv.

Intensiteten på samtalen under dessa kursdagar var mycket hög. Det kändes väldigt givande för deltagarna att diskutera med varandra kring olika teman. Igenkänningen var stor och aha-upplevelserna många.

Personalutbildning i förskolor

Privata förskolor, Vellinge kommun

Personalen i fyra privata förskolor i Vellinge kommun ville ha mer kunskap om högkänslighet och om vad högkänsliga barn behöver för att må bra och trivas i förskolan.

Under föreläsningen berättade jag om på vilka sätt högkänsliga barn är lika respektive olika samt vilka behov och styrkor de har.

Jag gick igenom de fem ”områden” som är särskilt viktiga för att högkänsliga barn ska må bra i förskolan:

  • återhämtningstid och ro för att undvika överstimulering och stress
  • känslohantering
  • tid för reflektion och för att vänja sig vid nya saker
  • förberedelse och förutsägbarhet
  • tydligt vuxet ledarskap

Socialförvaltningen, Halmstad

Jag har föreläst om högkänslighet på Socialförvaltningen i Halmstad inom ramen för ett EU-projekt. Projektet CLAVIS drevs som en öppen verksamhet för kommuninvånare mellan 18 och 65 år som har psykisk ohälsa.

Begreppet psykisk ohälsa innefattar både mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet och allvarligare symptom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Även utmattningssyndrom (utbrändhet) omfattas av begreppet. CLAVIS erbjöd en träffpunkt, där man kunde knyta sociala kontakter, hade möjlighet att delta i fysiska och kreativa aktiviteter samt öka sin kunskap genom föreläsningar, temagrupper och studiecirklar.

Av alla föreläsningar som hade hållits inom projektet, var denna den mest välbesökta.

Familjernas Hus, Vellinge

I familjecentralen Familjernas hus i Vellinge finns en öppen förskola, socionom, mödrahälsovård och barnhälsovård. Eftersom behovet av kunskap om högkänsliga barn är stort bland föräldrarna, höll jag en tematräff i öppna förskolan. Jag berättade om vad högkänslighet är, vad högkänsliga barn har gemensamt och på vilka sätt de är olika. Dessutom gav jag råd om saker som är viktiga att tänka på, när man uppfostrar ett högkänsligt barn.

Förskollärare, barnsjuksköterska och barnmorskor var med och lyssnade.

Sensus

Hos studieförbundet Sensus i Kalmar föreläste jag om högkänslighet. Jag blev också intervjuad om högkänslighet och högkänsliga barn av Magnus Krusell i Eftermiddag i radio P4 Kalmar.

Studiefrämjandet

I samarbete med Studiefrämjandet har jag föreläst om högkänslighet och hållit kursen Hjälp ditt högkänsliga barn blomstra!. Kursdeltagarna blev en väl sammansvetsad grupp som fortfarande håller kontakten.