Integritetspolicy

Vem jag är?

Denna integritetspolicy beskriver hur Inspirationskompaniet, Harriet Persson (”jag”), Lyngby 201, 247 99 Genarp, harriet@inspirationskompaniet.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar jag in?

Nyhetsbrev

För mina nyhetsbrev samlar jag in namn och e-postadress.

Kurser och föreläsningar

Vid anmälan till mina kurser och föreläsningar samlar jag in namn, e-postadress och telefonnummer. I de fall kursen eller föreläsningen arrangeras i samarbete med ett studieförbund, samlar jag även in din adress och ditt personnummer, som jag lämnar vidare till studieförbundet, för att du ska omfattas av deras försäkring och för att de ska få sitt statsbidrag.

För föreläsningar och kurser beställda av ett företag samlar jag för fakturering in namn, e-postadress och företagsnamn.

Kommentarer

När du som besökare lämnar kommentarer på webbplatsen, samlar jag in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt din ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Om du lämnar en kommentar, kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet, för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

En anonymiserad sträng, som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde), kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts, kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på precis samma sätt, som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll, om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Varför behöver jag dina uppgifter?

Jag behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig mina tjänster och produkter. Jag värnar om din integritet och samlar inte in mer uppgifter än jag behöver.

Vad gör jag med dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas av mig personligen i Sverige, på egna servrar inom EUs gränser eller servrar tillhörande EU-US Privacy-shield-anslutna företag i USA:

Jag tar ansvar för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Hur länge behåller jag dina uppgifter?

För mina nyhetsbrev behåller jag dina uppgifter tills du väljer att avsluta din prenumeration.

När det gäller kurser och föreläsningar, tar jag bort dina uppgifter efter datumet för kursen/föreläsningen. I vissa fall behåller jag uppgifterna för att göra relaterade utskick efteråt. Dessa kan inkludera presentationsmaterial eller kompletterande information. Dina uppgifter tas då bort, när utskicket är gjort. Vissa uppgifter måste behållas längre för att följa annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Om du skriver en kommentar, kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns.

Vilka är din rättigheter?

Om du anser att de uppgifter som jag har om dig är felaktiga, har du rätt att få dessa rättade. Du kan också begära, att jag tar bort alla personuppgifter jag har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som jag måste spara för administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Denna policy upplyser dig om vilka slags uppgifter jag sparar. Du har även rätt att få ta del av de specifika uppgifter som jag har om dig. Om du önskar göra det, är du alltid välkommen att kontakta mig på harriet@inspirationskompaniet.se.

Skulle du inte vara nöjd med mitt svar på din begäran eller anser att jag behandlar dina uppgifter på ett olagligt sätt, har du rätt att kontakta Datainspektionen med ditt ärende.