Strategier mot överstimulering

När du är överstimulerad eller överväldigad och känner dig trött, sliten, irriterad eller yr, är det ditt känsliga nervsystem som talar om för dig, att det är överbelastat och behöver en paus. Det är alltså inte du som är dramatisk eller överreagerar, utan din kropp som tar hand om dig.

Många högkänsliga personer anpassar sig tills de är helt utmattade, för att de så gärna vill vara som alla andra. Vi jämför oss med andra och förväntar oss att vi ska kunna klara samma takt och stimulansnivå som de omkring oss gör. Det gör att vi inte håller koll på signalerna som talar om att vi håller på att bli överstimulerade. I stället borde vi ha goda strategier mot överstimulering och skräddarsy ett liv som passar oss

Strategier mot överstimulering

Några strategier som hjälper är, att ha tid för återhämtning, begränsa stimuleringen, ha rutiner, skapa goda miljöer för sig själv, sätta gränser, ha varierade aktiviteter och goda relationer.

Återhämtningstid

Högkänsliga personer behöver ordentligt med återhämtningstid. Det tar tid och energi för hjärnan och själen att bearbeta alla intryck. Därför måste vi ge oss själv den tiden. Vi behöver välja med omsorg vad vi ägnar vår tid åt. Ibland måste vi avstå från aktiviteter som vi gärna skulle vilja vara med på. Annars blir vi överstimulerade och mer sårbara än nödvändigt.

För att skapa tid för återhämtning, är det viktigt att vi blir bra på att sätta gränser och säga nej till både oss själva och till andra. Ofta tycker högkänsliga att det är svårt att säga nej till andra. Många lider av dåligt samvete och ställer höga krav på sig själv att se till att andra har det bra. Vi måste öva oss i att utsätta oss för dåligt samvete och lära oss att hantera det. Genom att säga nej till andra säger vi ja till oss själva.

Högkänsliga behöver dra sig tillbaka och ha tid för vila när det händer mycket runtomkring dem. Många av oss tvekar ändå att ta pauser eller tar dem i smyg, för att vi är rädda för att betraktas som överkänsliga, snobbiga eller osällskapliga.

Eftersom vi ofta är fulla av idéer och kreativitet, kan det kännas tråkigt att vara sysslolös, men att ta sig tid till vila kan göra kommande dag bättre. Men man måste inte vara helt stilla för att kunna återhämta sig. Rutinuppgifter och hushållssysslor är bra för avslappning och återhämtning. En promenad i naturen ger många återhämtning och ny energi. Skapande, till exempel trädgårdsarbete, konst, musik, snickeri, handarbete, matlagning och skrivande, är bra för känsliga personer och även för människor med utmattningssyndrom. När vi skapar kan vi inte ha uppmärksamheten på annat och då får vi vila och återhämtning.

Om du är överstimulerad fungerar det däremot oftast inte med sömn. Den kan i stället tillföra ytterligare stimulering, om du till exempel har starka drömmar.

Begränsa stimuleringen

I vår vardag strömmar det hela tiden intryck emot oss utifrån. De kan bli en plåga. Vi behöver hitta sätt att begränsa stimuleringen.

Högkänsliga personer har svårt att ignorera ljud, lukter och synintryck som de inte tycker om. Vi blir störda och irriterade på intryck som vi inte själv har valt och som vi inte kan välja bort. Det som andra upplever som helt vanliga ljud, kan för oss vara irriterande oljud, som får vårt nervsystem ur balans.

80 procent av intrycken kommer in genom ögonen. Därför kan vi utestänga en stor del av stimulansen genom att blunda. Vi kan lägga in stunder varje dag, då vi blundar och vilar oss.

Med hjälp av öronproppar eller hörlurar med musik kan vi begränsa ljudintrycken utifrån. Musik kan också hjälpa till att förändra vår sinnesstämning.

Det som ofta gör det svårt för högkänsliga är, att samtidigt som vi blir starkt påverkade av intryck, vill vi inte vara till besvär och be andra begränsa sig.

Skapa goda miljöer för dig själv

Högkänsliga är inte bra på att ta lätt på saker och vi lider mer än andra om inte omgivningen är bra för oss. Därför är det viktigt för oss att vara i rätt miljö.

Du behöver ta ansvar för att skapa goda miljöer och förutsättningar för dig själv både hemma, på jobbet och utomhus. Kan du göra förändringar som får dig att må bättre och arbeta effektivare? I ditt hem behöver du ha en lugn och harmonisk plats, där du kan koppla av och återhämta dig.

Fundera över vilka miljöer du skulle vilja vara mer i! Finns det miljöer som du vill undvika?

Du kan förebygga överstimulering genom att undvika mycket stimulerande situationer eller miljöer, som till exempel bullriga eller trånga platser. Om du ändå måste vistas i en sådan miljö, är det hjälp om du kan gå ifrån och ta pauser för att lugna ditt nervsystem.

Varierade aktiviteter

Tänk efter vilka aktiviteter i din vardag som tar energi respektive vilka som ger dig energi! Det är väldigt olika från person till person. Du behöver en bra blandning.

Låt inte din samvetsgrannhet ta över och ditt behov av att vara duktig bestämma allt i ditt liv! Ta dig tid till njutning och nöjen som får dig att må bra! Unna dig aktiviteter där din känslighet är en fördel. Det tjänar i förlängningen även din omgivning på.

Goda relationer

Många högkänsliga behöver stärka sin självkänsla. Därför är det viktigt att vi är noggranna med vilka människor vi omger oss med. Hur är människorna du har omkring dig? Är de varma och vänliga? Ser de dig och bemöter de dig på ett respektfullt sätt? Eller har du många människor runt dig som är kritiska eller stressade? Känner du dig aldrig riktigt sedd och bekräftad? Kanske behöver du avsluta någon relation eller söka nya vänner?

Vi som är högkänsliga är ofta bra på att lyssna och kan lätt bli fångade i samtal som dränerar oss på energi och överstimulerar. Vi behöver ha bra balans mellan att prata och lyssna. När vi är överstimulerade är det bra för oss att få uttrycka oss på olika sätt, till exempel genom att prata eller skriva. Många högkänsliga trivs med att skriva dagbok.

Det är inte bara dåliga intryck som kan göra högkänsliga överstimulerade. Även goda intryck som en rolig fest eller trevligt umgänge kan plötsligt bli för mycket. När vi är på en fest kan vi behöva dra oss undan en stund för att orka stanna längre.

Rutiner och ritualer

Försök att skapa rutiner i ditt liv utan att det för den skull blir tråkigt. Tänk på att ha regelbundna tider med bra balans mellan arbete och vila, socialt liv och ensamtid. För att kroppen och själen ska komma i balans, behöver du äta regelbundet, vara noga med vad du äter och motionera.

Vi som är högkänsliga behöver mer tid, stillhet och ro i vardagen än de flesta andra för att bearbeta våra intryck. Om vi inte får det, blir vi snabbare dränerade på energi. Använd din förmåga att vara förutseende till att skapa små rutiner och ritualer i vardagen, som hjälper dig att ladda batterierna. Fasta rutiner kan ha en befriande verkan, för att de hjälper ditt nervsystem att komma till ro.

Om du kontinuerligt lägger in korta pauser och medvetet utför en ritual som ger dig energi i stället för att arbeta oavbrutet, är det lättare för dig att vara pigg och fokuserad när du arbetar. Du kan till exempel stretcha, göra en andningsövning, röra på kroppen, ha ett kort samtal med någon du tycker om, öppna fönstret eller gå utanför dörren en stund eller blunda och lyssna på musik som du tycker om.

Med hjälp av ritualerna bryter du vanans makt, som får dig att missa signalerna som talar om att du har kört slut på din energi. Om du planerar in när du ska ta pauser, skapar du en meningsfull struktur i ditt arbete. De blir som små oaser i en jäktig vardag.

Ritualernas kraft kan hjälpa dig att ta små överkomliga steg för att bryta negativa mönster och göra varaktiga förändringar mot en vardag med mer ro och fördjupning.

Sätt gränser och säg nej

För att skapa tid för återhämtning och för att lyckas med de olika strategierna mot överstimulering, är det viktigt att vi blir bra på att sätta gränser och säga nej både till oss själv och till andra.

Högkänsliga personer kan ha mycket lätt för att säga nej eller mycket svårt för att säga nej. Det beror på att du som högkänslig är mycket påverkad av dina förebilder. Om dina föräldrar har lärt dig goda sociala strategier, kan du ha lätt för att sätta gränser på ett tydligt och kompetent sätt, som andra respekterar. Du kan leva dig in i, hur andra har det och uttrycka förståelse för deras situation. Samtidigt känner du dina egna behov och vet hur du ska ta hand om dig själv utan att bli egoistisk.

Har du i stället i din barndom fått lära dig, att det inte är accepterat att säga nej, kan du få dåligt samvete, när du gör det. Du får kanske ont i magen, ligger vaken om nätterna eller anklagar dig själv. Ibland vet du, att du egentligen inte har energi över till att säga ja och därför inte bör gör det. Men det är så stressande för dig att säga nej, att du ändå svarar ja.

Högkänsliga personer reflekterar ofta mer över konsekvenserna av att säga ja eller nej. Därför tar själva valet mellan ja och nej mer energi och du kan behöva mer tid för att bestämma dig än de flesta andra. Pressa inte dig själv till att alltför snabbt säga ja, för att du genast förstår den andras känslor. Du riskerar att säga ja till för mycket, så att du förlorar balansen. Låt dig inte styras av dåligt samvete. Om du lyssnar för mycket på ditt dåliga samvete, slutar det med att du känner dig otillräcklig och kritiserar dig själv. Säger du inte nej, kommer du i stället att känna obehag över att överskrida dina egna gränser. Genom att ibland säga nej till andra, säger du ja till dig själv.

Överstimulering kan ofta ligga bakom symptom som lättretlighet, överdrivna känslomässiga reaktioner, sömnsvårigheter, minskad produktivitet, kreativitet och fokus samt ångest och utmattning.

Därför måste du berätta för omgivningen om dina behov. Respektera dig själv, så gör andra det också!