Fem nycklar för att må bra

Lär känna din känslighet

Att vara högkänslig har många positiva sidor, som gör att du kan må bra och leva ett rikt liv, men det innebär också utmaningar och svårigheter att hantera. Det är svårt att uppleva världen annorlunda än de flesta människor runtomkring dig! Särskilt svårt är det, om du inte förstår varför och vad du kan göra för att ge dig själv stöd i en värld som inte är anpassad till känslighet.

Därför är det viktigt att du tar till dig, att det högkänsliga personlighetsdraget är verkligt. Du behöver förstå att du är högkänslig och lära dig vad det innebär.

Med hjälp av kunskap och rätt verktyg kan du förändra ditt liv, genom att du förstår dig själv bättre än du har gjort tidigare. Det finns många böcker och forskningsrapporter som du kan läsa. På Internet och i sociala medier finns det också massor av information, som du kan utforska.

Det är en process att lära känna oss själva och göra medvetna val utifrån vår personlighet. Vi behöver få insikter om när vår känslighet är positiv respektive negativ för oss. Det är viktigt att vi lär oss vilka styrkor, svagheter och behov vi har, både kroppsligt, själsligt och intellektuellt.

Det är också viktigt att du kan förklara högkänslighet för andra på ett enkelt sätt när det behövs.

Umgås med andra högkänsliga personer

I processen med att lära känna dig själv, är det enormt värdefullt att träffa andra högkänsliga, som också förstår personlighetsdraget och ta del av deras upplevelser och erfarenheter. Det hjälper dig att inse, att du inte är ensam och att andra möter samma utmaningar och glädjeämnen som du.

Vi som är högkänsliga känner oss ofta annorlunda eller fel, vilket kan skapa låg självkänsla. Det finns en stor kraft i att vara tillsammans med andra som tänker, känner och fungerar som vi. Igenkänningen och glädjen i att veta att vi inte är konstiga, utan att vi är många och helt normala, ger oss motståndskraft när vi möter utmaningar och hjälper oss att må bra.

Skapa ett liv som passar dig

Det är viktigt att du anpassar ditt liv efter dina behov. Du behöver ge dig själv den tid och det utrymme du behöver för ett liv som passar för en högkänslig person.

När du har lärt känna din känslighet, är det lättare för dig att skapa strategier och sätta sunda gränser, som gör att du kan må bra. Då känner du igen signalerna i din kropp som talar om, när du kan engagera dig i omvärlden och när du behöver dra dig tillbaka för att vila. På så sätt blir du överstimulerad mer sällan.

Du behöver hitta trygghet i dig själv och bli tydlig mot omgivningen med vad du vill och behöver. Då kommer fler att förstå dig. Om du anpassar dig och inte är dig själv, kan varken du eller din omgivning dra nytta den begåvning som du har fått som extra känsliga person.

Omvärdera din barndom och ungdomstid

Alla påverkas av sina upplevelser i barndomen, men för högkänsliga personer spelar barndomen en ännu mer betydelsefull roll. Den kan påverka oss antingen positivt eller negativt. Högkänsliga barn som har vuxit upp i en kärleksfull och stödjande miljö, frodas till och med mer än barn som är mindre känsliga. Omvänt är det också så, att högkänsliga barn som inte får det stöd de behöver, löper större risk att drabbas av depression, ångest och kronisk sjukdomar.

Se på dina misslyckanden, pinsamma ögonblick, din blyghet – ja, alla stora och små händelser under din uppväxt – i ljuset av att du är högkänslig! Tyckte du inte om att gå på barnkalas, för att de var för stimmiga? Blev du retad i skolan, för att du blev upprörd när någon inte följde reglerna i lekar? Kände du behov av att skjuta upp saker som att ta körkort, flytta hemifrån eller skaffa dig en utbildning, när du var tonåring och ung vuxen? Med kunskap om högkänslighet, kan du se dessa upplevelser med andra ögon. Det gör att du kan ha mer förståelse och medkänsla med dig själv.

Det är svårt att vara ett känsligt barn och växa upp i en värld, där man inte motsvarar det robusta och utåtriktade idealet, även om du har haft föräldrar som har stöttat dig. Du kan behöva lära dig att bli en varm och medkännande förälder till ditt inre barn.

Läk gamla sår och trauman

För de flesta högkänsliga barn är det traumatiskt att växa upp i en värld med uppskruvat tempo och förväntningar om att vara mycket social och aktiv.

Om du har haft en svår uppväxt, behöver du vara mycket hänsynsfull och medkännande med dig själv. Kanske har du en partner eller nära vän som hjälper dig att läkas. Men många av oss kan också behöva terapi, mediciner, olika fysiska metoder som träning, förbättrad kost, massage och/eller andliga metoder. Om du väljer att gå i terapi, bör du välja en psykolog eller terapeut som förstår högkänslighet och därför inte försöker ”bota dig” från egenskaper som är helt normala för oss som är högkänsliga.

Många högkänsliga personer har förmågan att förstå sammanhang och vända sig inåt, så att de kan bearbeta allting djupt. Därför har vi ofta stor nytta av positiva och stödjande miljöer och människor, goda självhjälpsmetoder och terapi.

Sveriges förening för högkänsliga

Kunskap och gemenskap

Sveriges förening för högkänsliga sprider kunskap om högkänslighet för att öka förståelsen för personlighetsdraget. På föreningens webbplats finns det mycket information om högkänslighet. Där kan du också beställa broschyrer om högkänslighet, högkänsliga barn och högkänlig i arbetslivet, som du kan ge till personer som behöver veta mer om vårt personlighetsdrag. Broschyrerna går också att ladda hem digitalt.

Dessutom hittar du bland annat

  • information om föreläsningar, träffar och andra aktiviteter som föreningen erbjuder.
  • tips om kurser och program för högkänsliga som erbjuds av andra aktörer.
  • tips om psykologer, terapeuter och coacher som har inriktning på högkänslighet.
  • tips om böcker och forskningsartiklar.

Några av föreningens aktiviteter är öppna för alla, medan en del av dem endast är för medlemmar.