Lika men ändå olika

Forskning har visat, att det högkänsliga personlighetsdraget orsakas av flera gener, som var och en har små effekter. Det är det som skapar olika nyanser av högkänslighet. Vi har också olika temperament och andra personlighets drag. Därför är högkänsliga personer lika men ändå mycket olika.

Högkänsliga personer är känsliga på olika sätt

När vi högkänsliga träffas och delar med oss av våra upplevelser och erfarenheter till varandra, känner vi igen oss i varandra och gläds över att bli bekräftade. Vi kommer snabbt förbi småpratet och in i djupare och mer personliga samtal. Då märks vår intensitet, vår kreativitet och vårt djupa reflekterande.

När vi samtalar med varandra, lägger vi också märke till våra olikheter. Alla högkänsliga personer är inte lika. Vi har alla även andra personlighetsdrag och egenskaper utöver vår känslighet. Erfarenheter som vi har gjort i livet har format oss på olika sätt. Dessutom är vi inte heller känsliga på samma sätt. Vi kan vara mer eller mindre känsliga för olika fysiska, sociala, personliga och ideologiska intryck och stimuli.

Fysisk känslighet

Om du är fysiskt känslig, känner du av det du ser, hör, luktar, smakar och känner mer än andra. Att njuta av en vacker solnedgång, att klappa ett husdjur eller att koppla av med en kopp gott te framför en brasa kan påverka dig mycket positivt. På samma sätt kan en obehaglig lukt, buller eller en otrevlig miljö påverka dig mycket negativt. Du reagerar även starkare på dina kroppsförnimmelser, som trötthet, värme, kyla, smärta, törst och hunger. Det beror på att ditt nervsystem är känsligare för avvikelser från det optimala tillståndet.

Det kan hända att du reagerar kraftigt på koffein, alkohol, socker eller olika tillsatsämnen i livsmedel. Du kan också märka av både verkningar och biverkningar av mediciner vid lägre doser än normalt.

Det finns mycket som du kan göra för att klara att hantera olika utmanande fysiska intryck bättre. Eftersom 80 procent av intrycken kommer in genom ögonen, kan du utestänga en stor del av stimulansen genom att blunda. Du kan lägga in stunder varje dag, då du blundar och vilar dig. Med hjälp av öronproppar eller brusreducerande hörlurar kan du utestänga störande ljud. Genom fysisk träning kan du öva upp din förmåga att hantera smärta. Med varierad kost, tränar du upp din tolerans för nya smakupplevelser.

Glöm inte bort att använda de fördelar som din fysiska känslighet ger dig i din vardag! Du kan till exempel njuta av vacker musik, god mat, vacker natur, ett varmt bad eller skön massage.

Social känslighet

Din sociala känslighet gör att du har starkare känslor och blir mer påverkad av relationer till andra. Det är både en fördel och en nackdel. Du kan snabbt dras med av andras positiva känslor och berikas av trevligt umgänge. Lika lätt kan du bli smittad och utmattad av andras negativa känslor och outtalade förväntningar.

Du kan reagera mer positivt på beröm, men också bli mer sårad och nedslagen av kritik. När du känner dig trygg och lagom stimulerad, är du ofta medkännande, ansvarstagande, engagerad och lojal. I en miljö som känns kall, otrygg och kritisk, kan du i stället känna dig mer osäker och fel än många andra skulle göra. Då kanske du sluter dig inom dig själv.

Det är viktigt att du omger dig med människor som kan bekräfta och inspirera dig. När du delar positiva upplevelser och känslor med andra blir din sociala känslighet en gåva i stället för en börda för dig. Du behöver lära dig att avvisa obefogad kritik och använda konstruktiv kritik till att utvecklas.

Personlig känslighet

Din personliga känslighet gör att du kan fundera djupt över saker och bearbeta dina upplevelser noggrant. Det går åt mycket energi när du reflekterar både brett och djupt och överväger alla alternativ och möjligheter när du ska fatta ett beslut. Du kan ha mycket intensiva känslor och ha nära till skratt, tårar, entusiasm, vrede eller frustration.

När du har negativa känslor eller är överstimulerad, kan du vara mycket självkritisk. Du kan också vara dömande mot andra och ha en negativ syn på dig själv, andra och framtiden. I sådana situationer kan ditt rika inre liv göra, att du fastnar i negativa cirklar. Det gör det svårt för dig att gå vidare efter en motgång, ett misslyckande eller en annan svår upplevelse. Du kan i stället välja att medvetet fokusera på stärkande tankar, till exempel på vad du har lärt dig av dina misstag. När dina känslor är positiva och ditt inre liv är lugnt, kan du i stället vara mycket förståndig, konstruktiv och bra på att lösa problem.

Ofta är det inre oro och överstimulering som skapar negativa tankar och känslor hos högkänsliga. Försök därför att fundera över saker och fatta beslut, när du känner inre ro. Genom att välja medvetet vad du reflekterar djupt över, kan du använda ditt rika inre liv på ett konstruktivt i stället för ett destruktivt sätt.

Ideologisk känslighet

Om du har en ideologisk känslighet, gör den djupa bearbetningen av intryck och dina starka känslor, att du bli mer upprörd över orättvisor än andra. Det kan vara både över sådana du upplever själv i din vardag och sådana som du ser på nyheter, i filmer, böcker och medier. Du funderar djupare över varför det finns fattigdom, svält, krig och miljöförstöring. Dessutom blir du starkt påverkad av våld och ondska i filmer, spel och i media.

Du kan själv välja hur mycket du utsätter dig för nyhetssändningar, filmer, berättelser och annat med våldsamt och starkt negativt innehåll. Genom att engagera dig, kan du känna kraft och meningsfullhet, i stället för att fastna i uppgivenhet. Fokusera på vad du själv kan bidra med utifrån dina värderingar, till exempel att välja ekologiska varor, skänka pengar till välgörande ändamål eller engagera dig i en förening.

Förstå ditt speciella sätt att vara känslig

Vilka av dessa kännetecken och känsligheter känner du igen hos dig själv? Genom att förstå ditt speciella sätt att vara känslig, blir det lättare för dig att hantera de utmaningar du möter. Du kan då också bättre ta vara på dina styrkor. På det sättet kan du skapa en rikare vardag för dig själv och njuta av din känslighet.

Källa: Lise och Martin August på Sensitiv Balance, efter Emmy van Deurzen-Schmidt