Högkänslighet

Högkänslighet - vad är det? - Titelbild

Högkänslighet – vad är det?

Högkänslighet är ett personlighetsdrag. Högkänsliga personer har ett extra känsligt nervsystem och bearbetar sinnesintryck och upplevelser djupt.

Lika men ändå olika - Titelbild

Lika men ändå olika

Högkänsliga personer är känsliga på olika sätt och har också olika temperament och andra personlighetsdrag. Därför är de lika men ändå olika.

Fem nycklar för att må bra -Titelbild

Fem nycklar för att må bra

Högkänsliga behöver kunskap om sitt personlighetsdrag, för att kunna skapa sig ett gott liv och må bra. De behöver även förstå sin uppväxt, läka sina sår och ha gemenskap med likasinnade.

Överstimulering - Titelbild

Överstimulering – högkänsligas största utmaning

Högkänsliga tar in mer information och bearbetar den djupare. Vi får unik information som majoriteten inte får, men drabbas också lättare av överstimulering.

Strategier mot överstimulering - Titelbild

Strategier mot överstimulering

Några strategier som hjälper är, att ha tid för återhämtning, begränsa stimuleringen, ha rutiner, skapa goda miljöer för sig själv, ha varierade aktiviteter och goda relationer.

Test: Är du högkänslig?

Funderar du över om du är högkänslig? Då kan du fylla i Elaine Arons frågeformulär på denna sidan och få svar.