Vilken känslighet känner du igen hos ditt barn?

Högkänsliga barns känslighet kan vara fysisk, social, personlig och ideologisk. De påverkas lätt av fysiska och sociala intryck och har dessutom starka känslor, reflekterar djupt över många saker och är samvetsgranna.

Hur ser ditt barns känslighet ut?

Fysisk känslighet

Den fysiska känsligheten beror på, att hjärnan bearbetar känslointryck djupt.

Högkänsliga barn, som är fysiskt känsliga, känner av det de ser, hör, luktar, smakar och känner mer än andra barn. De kan bli mycket negativt påverkade av höga ljud, obehagliga lukter, tyg som kliar, en knuff i skolkorridoren eller mat som inte ser god ut. Fysisk känslighet kan också handla om, att högkänsliga barn reagerar starkare på kroppsförnimmelser som trötthet, värme, kyla, smärta, hunger och törst. Det beror på att deras nervsystem är känsligare för avvikelser från det optimala tillståndet än andra barns. De kan också påverkas kraftigare av stimuli i mat och dryck, till exempel socker eller tillsatsämnen och av mediciner. Alla fysiskt känsliga högkänsliga barn är inte extra känsliga för alla typer av sinnesintryck, utan ofta är det ett eller några sinnen som är mer känsliga. 

Andra människor kan uppleva högkänsliga barn som kinkiga och tycka att de överdriver. Det är viktigt att vara medveten om, att barnen inte hittar på sina upplevelser. Skillnaderna är genetiska, så barnen kan inte göra någonting åt sin känslighet. 

Den fysiska känsligheten har också positiva sidor. Högkänsliga barn kan njuta mycket av behagliga sinnesintryck som god mat, en kram, vacker natur och musik, att gosa med ett husdjur och mycket annat som ger välbefinnande. Det är fördelar, som man kan hjälpa barnen att använda i sin vardag för att slappna av och må bra.

Social känslighet

Högkänsliga personer påverkas på gott och ont mer av sociala relationer än de flesta andra. Det är framförallt familjelivet och förhållandet till föräldrarna som påverkar högkänsliga barn. I en trygg, kärleksfull och respektfull miljö kan högkänsliga barn må bra och utveckla mycket goda sociala förmågor. Om miljön däremot är otrygg med olösta konflikter och brist på värme och konsekvens, mår högkänsliga barn dåligt och lär sig inte tillräckligt goda sociala färdigheter. 

I nya situationer kan högkänsliga barn verka mer försiktiga än andra barn. Om de är förberedda och känner sig lugna och trygga, är de ofta bra på att skapa kontakt med andra. I en miljö som känns otrygg, kan de i stället känna sig mer osäkra och sluta sig inom sig själv.

Högkänsliga barn har ofta starkare känslor än andra barn. Ofta påverkas de mycket när andra är arga, ledsna eller har andra starka känslor. De kan lätt dras med av andras positiva känslor eller känna sig dränerade av andras negativa känslor. Det kan vara svårt för högkänsliga barn att förstå, att inte alla har samma starka inlevelseförmåga som de.

Högkänsliga barn blir mycket glada och starkt motiverade av uppskattning och beröm. I regel reagerar de mer känsligt på tillsägelser, bestraffningar och kritik än andra barn. De blir också mer ledsna, arga eller besvikna, när de blir avvisade eller orättvist behandlade och gladare när de får stöd och har roligt tillsammans med andra.

Det är vanligt att högkänsliga barn har en hög grad av empati och gärna vill hjälpa andra som inte mår bra, både människor och djur. När de är lagom stimulerade, är de ofta samvetsgranna, medkännande, ansvarstagande och lojala.

Högkänsliga barn blir starkt påverkade av förebilder. Därför är det viktigt att vuxna i deras närhet är goda förebilder.

Personlig känslighet

Den personliga känsligheten gör, att högkänsliga barn kan fundera djupt över saker och verkligen vända och vrida på sina upplevelser. Det går åt mycket energi till att fundera över olika valmöjligheter och reflektera över det som har hänt under dagen. Ofta funderar de både över många små nyanser och flera större överväganden.

Högkänsliga barn har ofta mycket intensiva känslor och kan ha nära till tårar, skratt, entusiasm, vrede eller frustration. De har ett rikt inre liv, är ofta eftertänksamma och mycket kreativa. Det gör att de kan uppfinna ovanliga lekar och kan njuta av att vara ensamma och fördjupa sig i sin egen fantasivärld.

När de har negativa tankar eller känslor som överväldigar dem, kan högkänsliga barn vara mycket kritiska, både mot sig själv och andra, och ha en mycket pessimistiskt syn på framtiden. Då kan deras rika inre liv vara ett hinder för dem att komma över en motgång, ett misslyckande eller en svår upplevelse. När deras känsloliv är lugnt och positivt, kan de däremot vara mycket förståndiga, konstruktiva och bra på att lösa problem. Då har de humor, empati och positiva tankar och känslor om sig själva, andra och framtiden. 

Det är viktigt att högkänsliga barn får hjälp med att lära sig att lugna sig själv och hitta tillbaka till positiva känslor. Då kan de använda sitt rika inre liv konstruktivt i stället för destruktivt.

Ideologisk känslighet

Högkänsliga barn funderar djupt över saker och har starka känslor. Det gör, att de kan bli mycket upprörda över orättvisor – både sådana som de upplever i sin egen vardag och dem som de ser på nyheterna, i filmer och i olika medier. Inslag med våld och ondska i nyhetssändningar, filmer och berättelser påverkar dem starkt. De funderar mer över lidande än de flesta andra barn.

Rättvisa, värderingar, moral och omtanke är viktigt för högkänsliga barn. Många kan redan från tidig ålder ta ställning till sociala frågor och samhällsfrågor. De kan till exempel vilja bli vegetarianer för att vara rädda om djuren. Känsliga barn funderar ofta djupt över, varför det finns krig, svält, fattigdom och föroreningar. Det är stärkande för dem att engagera sig och fokusera på vad de och familjen kan hjälpa till med, till exempel genom att äta ekologisk mat, hjälpa till att plocka upp skräp, skänka till insamlingar och återvinna.

En del högkänsliga barn dras redan i tidig ålder till andlighet.

Känsligheten ger både sårbarhet och styrka

Eftersom högkänsliga barn tar in många intryck och påverkas mycket av dem, blir de snabbare överstimulerade än andra barn. Det gör dem sårbara. Lyckligtvis ger deras förmåga att bli påverkade av intryck dem även värdefulla fördelar.

Om du lär dig förstå ditt barns speciella sätt att vara känslig, blir det lättare för dig att hjälpa barnet att hantera de utmaningar som det möter. Då blir du också bättre på att hjälpa barnet att ta vara på sina styrkor. På det sättet kan barnet få en rikare vardag och njuta av sin känslighet.

Källa: Lise och Martin August på Sensitiv Balance, efter Emmy van Deurzen-Schmidt

Sensitiv Balance

Danska Lise och Martin August är psykolog respektive psykoterapeut och författare, som har specialiserat sig på det högkänsliga personlighetsdraget hos barn, unga och vuxna. Tillsammans driver de Sensitiv Balance och erbjuder terapi, rådgivning, föredrag och kurser om högkänslighet. Deras webbplats innehåller mycket information och många råd för högkänsliga.

Else Marie Bruhner

Else Marie har översatt många av Elaine Arons forskningsartiklar till svenska. Hon har skrivit en bok om högkänslighet och är en uppskattad föredragshållare. Dessutom har hon grundat Sveriges förening för högkänsliga. På hennes webbplats hittar du bland annat information om barn och unga, särbegåvning och narcissism.