Strategier för högkänsliga föräldrar

Högkänsliga personer kan vara fantastiska föräldrar och uppleva stor tillfredsställelse i familjelivet. Undersökningar har visat, att högkänsliga mammor och pappor ofta har starka känslomässiga relationer till sina barn. På det sättet är empatin en stor fördel i rollen som förälder.

Högkänsliga föräldrars största utmaning är risken för överstimulering som med tiden kan utvecklas till stress och utmattning. När de drabbas av svårigheter eller lever under stressande förhållanden, kan högkänsliga föräldrar ha det svårare än andra och sakna ork till att leva sig in i, hur deras barn har det. Studierna visade, att känsliga föräldrar till exempel lider mer än andra, då de saknar stöd och avlastning. De mår också sämre, om de saknar tid till att slappna av och bearbeta intryck.

Vad kämpar stressade högkänsliga föräldrar med?

I mer än 15 år har psykologen Lise August och psykoterapeuten Martin August mött en stor mängd högkänsliga barn och vuxna i terapi, rådgivning, på seminarier och kurser. Högkänsliga föräldrar har berättat för dem, vad det är som stressar dem och vilka problem de kämpar med i vardagen:

oro och känslor av maktlöshet, när barnet har det svårt
tidspress och en upplevelse av att hela tiden behöva lösa för många uppgifter på för kort tid
längtan efter ensamtid för att hinna återhämta sig och ofta en känsla av frustration för att inte få behovet uppfyllt
svårighet att känna ro, närvaro och njutning i vardagen
lätt för att bli arg eller irriterad på barn eller partner
känner mindre närhet och gemenskap med partnern
att människor runtomkring har svårt att förstå, att de inte längre har tid eller energi till så mycket
stor trötthet, spänningar och smärta på olika ställen i kroppen och sömnproblem
oro för att egna negativa mönster ska överföras till barnet
dåligt samvete och problem med att sätta gränser

Källa: Sensitiv Balance

Fem strategier för högkänsliga föräldrar

Högkänsliga föräldrar behöver hushålla med sin energi och prioritera återhämtningstid för att komma till ro och ladda batterierna varje dag. Då kan de bevara sin känslomässiga balans och orka vara närvarande i familjelivet

Det finns saker som högkänsliga föräldrar bör tänka på, som kan skapa tid för återhämtning och minska stressen i vardagen. Här följer fem råd. Ta till dig det som fungerar för dig!

1. Avsätt tid till att slappna av och ladda batterierna

Högkänsliga föräldrar behöver i regel mer tid till att slappna av och bearbeta sina intryck än de flesta andra föräldrar. Om de inte får den tiden blir de trötta och överstimulerade.

När du känner dig pressad, stressad, trött, överstimulerad eller mentalt frånvarande av någon annan anledning, har du svårt att vara känslomässigt närvarande med dina barn och möta deras behov. Det är ofta då det blir konflikter. För att kunna vara en bra förälder, är det därför viktigt, att du ger dig själv tid för vila och återhämtning. Du behöver också fylla på energi genom att unna dig att göra sådant som ger dig glädje och får dig att må bra. 

Vissa dagar kan det vara svårt att avsätta tid för vila. Därför kan det vara bra, att du lär dig avslappningstekniker som du kan använda även när du är aktiv, till exempel mindfulness eller mental träning.  

Högkänsliga barn märker när föräldrarna är stressade och inte mår bra och de blir påverkade av det. Därför är det inte bara viktigt för dig utan även för dina barn, att du tar väl hand om dig själv, så att du orkar vara känslomässigt närvarande och delta i familjelivet med energi och glädje.

2. Planera tillsammans för ett gott familjeliv

Det är viktigt att du är medveten om risken att drabbas av stress och att ha ett gott samarbete med din partner för att kunna hantera överstimulering. Fokus bör ligga på att ni båda trivs. Oavsett om din partner också är högkänslig eller inte, är det viktigt att ni hjälper varandra, kompletterar varandra och turas om med olika uppgifter och plikter i vardagen, särskilt med sådant som kan kännas överväldigande.

Prata med din partner om vad ni kan göra, för att undvika att bli stressade! Alla föräldrar måste göra sina egna val angående arbete, ekonomi, sociala nätverk och andra viktiga saker. Ni behöver fatta beslut om, hur ni vill ha det och vad ni vill välja bort.

En viss förutsägbarhet kan skapa lugn och trygghet i vardagen. Skapa därför goda rutiner och en fungerande arbetsfördelning kring sådant som måltider, lunchlådor, läxläsning, lämning till och hämtning från förskola, skola och fritidsaktiviteter, nattning och andra dagliga sysslor! Det kan också underlätta att skriva veckomatsedel, inköpslistor och ha fasta dagar för matinköp med mera.

Kanske kan du och din partner komma överens om tider, då en av er gör saker med barnen, så att den andra får en stunds egentid för att ladda batterierna. Korta stunder då du får andrum till att varva ner och ställa om, som 5-15 minuter när du kommer hem från arbetet eller en halvtimme om dagen, kan göra stor positiv skillnad i vardagen. Det kan också behövas längre stunder av egentid till exempel en kväll i veckan eller en förmiddag på helgen. Ni får utgå från vad som passar bäst för er.

Om ni är realistiska i er planering och tar hänsyn till varandras behov och önskemål, kan ni tillsammans tackla svårigheterna i familjelivet.

3. Be om stöd från familj och vänner

Du behöver mer tid för dig själv än många andra föräldrar, för att kunna sortera dina intryck och ladda batterierna. Därför kan det vara extra viktigt för dig, att du får stöd och avlastning av familj och vänner.

Fundera över vilket socialt stöd du behöver och vilket stöd du kan få! Kanske kan ni flytta närmare far- eller morföräldrar? Skapa goda relationer till andra som har barn, som du kan samarbeta med kring barnpassning, lämning, hämtning och andra saker!

Om du är ensamstående, kan det vara extra viktigt att ha ett socialt nätverk, som kan avlasta dig ibland.

4. Ställ realistiska krav när du planerar din vardag

Eftersom du som är högkänslig förälder riskerar att bli drabbad av stress lite snabbare än andra, behöver du vara realistisk när du planerar. För att skapa ett harmoniskt familjeliv utan alltför mycket stress, är det ofta nödvändigt att välja bort saker. Det kan handla om att minska ambitionsnivån eller välja bort någonting när det gäller karriär, konsumtion, fritidsintressen, resor eller sociala aktiviteter. För att det ska kännas meningsfullt och positivt att välja bort någonting, är det viktigt, att du har en tydlig bild av vad du får i stället. Det kan till exempel vara mer tid med barnen och en mer stressfri vardag. 

För högkänsliga föräldrar känns det ofta ännu viktigare än för andra att ha bra balans mellan arbete och privatliv. Om du känner så, är det viktigt att du tänker på det, när du planerar din karriär.

Ställ inte för höga krav på hur socialt aktiv du ska vara på fritiden. Det kan vara viktigt att familj och vänner förstår, att du inte längre har lika mycket tid för sociala aktiviteter som innan du fick barn.

Högkänsliga personer påverkas ofta mer än andra av innehållet i olika medier. Var därför uppmärksam på hur stimuleringen från radio, TV, datorer, läsplattor, smarta telefoner och annat påverkar dig! Välj de informationskanaler som ger dig energi och undvik de andra i så stor utsträckning som möjligt!

5. Behåll kontakten till dina egna behov

Du behöver sätta realistiska gränser för de krav som du själv och andra ställer på din närvaro med ditt eller dina barn. Om du ställer höga krav på dig själv om, att du hela tiden ska vara känslomässigt närvarande i allt ditt barn gör, kan du bli stressad och utmattad. Risken att drabbas av stress är särskilt stor för högkänsliga mammor. 

Du behöver lära dig att tygla din inlevelseförmåga och komma ihåg att ibland vända empatin mot dig själv och dina egna behov. Annars blir du mer sårbar för att utveckla stress och det kommer både du och ditt barn att lida av. 

Se förnuftigt på dina tankar om hur en ”riktig” familj och en ”riktig” mamma eller pappa ska vara! Om du försöker vara alltför perfekt, kan det smärtsamma resultatet bli, att du förlorar energin till att helt enkelt vara ”god nog”. 

När en eller båda föräldrar är stressade, smittar det snabbt av sig på barnet. Därför behöver ni komma ihåg, att värna om både er själva och varandra och inte bara tänka på, hur ni kan anpassa er till barnet.

Prestationskrav och dåligt samvete

Tycker du att det är svårt att sätta gränser för de krav som du ställer på dig själv, till exempel för att du jämför dig med andra? Har du dåligt samvete när du tar tid för dig själv? I så fall är risken stor, att din inre kritik gör dig orolig och överstimulerad.

Det är viktigt, att du påminner dig om syftet med att sänka ambitionsnivån, välja bort och ta dig tid för ro och avkoppling: att ha tillräckligt med energi och krafter för att kunna vara en bra förälder. Det gagnar inte bara dig själv utan också ditt barn, när du har energi, är glad och bevarar din känslomässiga balans.

Kom också ihåg, att de flesta andra föräldrar inte har samma behov av lugn och återhämtningstid som du! Jämför dig därför inte med andra, utan gör de val som känns rätt för dig och din familj!

Tänk på syrgasmasken!

Det är som när flygvärdinnorna uppmanar oss att vid en nödsituation först sätta på oss själv syrgasmasken, innan vi hjälper andra. Om vi är fysiskt eller mentalt slutkörda, har vi inte tillräckligt med resurser för att möta våra barn med empati och ge dem stöd.

Buffert mot livets utmaningar

Det är viktigt att komma ihåg, att upp- och nergångar är en del av livet. Ibland kan barnen ha det svårt och ibland kan föräldrarna ha det svårt. Om familjen har skapat tid för återhämtning och gemenskap i vardagen, finns det en buffert. Den gör att familjen kan växa med utmaningarna i stället för att slås omkull av dem.