Lär känna ditt barns personlighetsdrag!

Alla barn är olika. Det beror på, att alla har sin unika blandning av medfödda personlighetsdrag. Personlighetsdrag är de olika sätt som barn brukar uppföra sig på, som inte förändras, utan är sig lika genom hela livet. Forskare har sammanställt listor över personlighetsdrag. Den mest kända listan har skapats av barnpsykologerna Alexander Thomas och Stella Chess. Högkänslighet är ett av personlighetsdragen på den listan. Barn kan också vara olika aktiva och intensiva. De kan reagera olika på nya saker, vara olika förutsägbara i sina vanor och olika uthålliga. Dessutom har de olika anpassningsförmåga och olika lätt för att bli distraherade.

Personlighetsdrag – en viktig potential

När du vill förstå ditt högkänsliga barn bättre, är det viktigt att känna till något även om de andra personlighetsdragen. Alla personlighetsdrag har fördelar och nackdelar. Den viktiga poängen är, att fördelarna med ditt barns olika personlighetsdrag är potentialer. Du som förälder behöver arbeta medvetet med både det högkänsliga draget och barnets övriga drag, för att locka fram hans eller hennes fulla potential.

Varje personlighetsdrag är ett spektrum, det vill säga att barn kan ha olika grader av känslighet, uthållighet, intensitet och anpassningsförmåga. Det är inte antingen eller – att barnet antingen är aktivt eller inte, totalt förutsägbart eller inte alls.

Definitionerna kommer från den amerikanska barnpsykologen Jan Kristals bok The Temperament Perspective.

Aktivitetsnivå

Aktiva barn har stor livsglädje och mycket energi. De är självständiga och närmar sig allt med alla sina sinnen och hela sin kropp. Vanligtvis har de bra kroppskoordination, börjar tidigt gå och tala och är ivriga på att lära. Mindre aktiva barn är lugna och sällan otåliga eller rastlösa. De är bättre på finmotoriska än grövre färdigheter, tycker bäst om lugna aktiviteter och har inte bråttom.

Högkänsliga barn kan vara lika olika avseende aktivitetsnivå som andra barn. Vissa barn, särskilt högkänsliga, kan utåt sett vara lugna, samtidigt som deras tankar arbetar på högvarv.

Intensitet

Intensiva barn är ofta uttrycksfulla, dramatiska och högljudda och visar sina känslor tydligt och klart. Lågintensiva barn är mer lugna och stillsamma. De döljer sina känslor även då de är starka.

De flesta högkänsliga barn har intensiva känslor och reaktioner, men många visar dem inte så tydligt utåt. I stället kan de uttrycka sina reaktioner mer inåt, till exempel med ont i magen eller oro. Om man är uppmärksam, är det inte svårt att se deras intensiva reaktioner.

Regelbundenhet i sina vanor

Barn med detta personlighetsdrag är mycket förutsägbara. Man vet hur dags de blir hungriga, trötta eller behöver gå på toaletten. När de blir äldre, blir de vanemänniskor, håller ordning i sina rum, äter regelbundna måltider och mellanmål och får jobbet gjort i tid.

De flesta högkänsliga barn är ganska förutsägbara. Det beror antagligen på, att de mår bra av rutiner och ordning. Det finns dock också högkänsliga barn som är ganska oförutsägbara.

Reaktion på nya saker

Vissa barn kastar sig genast in i saker och söker sig till sådant som är nytt. Andra behöver längre tid på sig för att vänja sig vid nya människor, situationer och saker.

De flesta högkänsliga barn stannar upp och kollar, men om de känner sig trygga, kan de ganska snabbt engagera sig i det nya.

Anpassningsförmåga

Barn som är mycket anpassningsbara följer med strömmen. De kan hantera förändringar, avbrott och övergångar mellan aktiviteter och är bra resenärer. Barn som har svårare för anpassning behöver veta vad de ska förvänta sig och när det ska hända. De tycker inte om plötsliga förändringar eller att snabbt byta aktivitet.

Det kan tyckas, att de flesta högkänsliga barn har svårt för att anpassa, men ofta anpassar de sig alltför mycket. Då blir de överstimulerade. Många föräldrar blir frustrerade över, att deras högkänsliga barn ofta behärskar sig, när de är borta från familjen, men får känsloutbrott när de kommer hem. Då har de överansträngt sin förmåga att hantera förändring, för att anpassa sig socialt. Hemma känner de att de kan slappna av.

Uthållighet

Vissa barn håller fast vid en uppgift oavsett vad som händer. De tycker om att avsluta vad de har påbörjat och vill öva tills de behärskar uppgiften. Andra barn håller bara på med en aktivitet en kort stund och går sedan vidare till något annat. En del blir lätt frustrerade och ger upp snabbare om uppgiften känns för svår eller tråkig.

Eftersom högkänsliga barn bearbetar saker djupt, är de ofta uthålliga. Ibland kan de bli frustrerade, för att de inte klarar att göra något vid första försöket eller inte klarar att göra det perfekt. Då är de inte uthålliga, utan kan känna sig misslyckade, bli överstimulerade och vilja sluta.

När de märker att någon vill att de ska göra något annat, släpper en del högkänsliga barn genast det de gör och anpassar sig.

Distraherbarhet

Distraherbarhet handlar om hur lätt barn släpper en uppgift, när det händer saker runtomkring eller hur snabbt de själv lämnar en aktivitet och går till nästa. Ett barn som lätt blir distraherat tittar upp från sin bok om någon går förbi. Om barnet också är uthålligt, fortsätter det sedan att läsa. Ett mindre uthålligt barn fortsätter att titta. Barn som inte är lättdistraherade lägger inte ens märke till personen som går förbi. 

Högkänsliga barn är ganska distraherbara, eftersom de lägger märke till så mycket, men deras djupa bearbetning brukar normalt göra, att de fokuserar så mycket på en aktivitet, att allt annat stängs ute.

Hur påverkas ditt barn av sina personlighetsdrag?

Tänk över hur varje personlighetsdrag påverkar ditt barn! Till varje drag hör det lämpliga strategier. Du ska inte bara lära ditt barn att hantera svårigheterna med dragen. Det är också viktigt att fokusera på, att lära barnet att förstå och utveckla sina styrkor.

Du kan också fundera över, hur barnets temperament och personlighetsdrag samspelar med de drag och temperament, som du känner igen hos dig själv, din partner, barnets syskon, mor- och farföräldrar och andra betydelsefulla barn och vuxna i ditt barns liv.

Samtala gärna i familjen om på vilka sätt ni alla är olika! Betona att det finns fördelar och nackdelar med alla personlighetsdrag! Barnen behöver lära sig förstå sig själv och andra utifrån tanken om, att det är naturligt, att vi alla är olika och att det är viktigt att ta hänsyn till det.