Är ditt barn introvert eller extrovert?

Högkänsliga barn är inte bara känsliga. Precis som andra barn har de också olika temperament, det vill säga de kan vara introverta (inåtvända) eller extroverta (utåtriktade). Elaine Arons forskningsresultat pekar på, att cirka 70 procent av de högkänsliga är introverta medan ungefär 30 procent är extroverta. Men ingen människa är helt utåtriktad eller helt inåtvänd. Vi har alla mer eller mindre av både utåtriktade och inåtvända drag och befinner oss någonstans mellan den introverta och den extroverta änden av temperamentsspektrat.

Introvert

Extrovert

Introverta barn

Introverta personer dras till den inre världen av tankar och känslor. De trivs bäst med lugna aktiviteter och har oftast bara några få men nära vänner.

Inåtvända barn vill gärna iaktta och reflektera över nya situationer, innan de bestämmer sig för, om de vill vara med. Ibland kan de verka överväldigade eller ointresserade. Oftast handlar det bara om, att de behöver mer tid än andra barn för att vänja sig vid nya situationer, människor och miljöer.

Introverta samlar energi genom att vara för sig själva. De känner sig ofta trötta efter sociala aktiviteter och behöver hämta ny energi i en lugn miljö. 

Inåtvända barn talar oftast lugnt och lågmält. De tittar ofta bort när de pratar, tystnar när de blir avbrutna och är bra på att hålla ögonkontakt när de lyssnar. I många situationer är de tystlåtna, men i välkända och trygga miljöer kan de vara mycket pratsamma. De kan verka blyga, men det behöver de inte alls vara.

Introverta barn i ett extrovert samhälle

I vårt samhälle där idealet är att vara utåtriktad, finns det risk för att man tror, att lugna introverta barn är hämmade, omogna och saknar självkänsla. Men det kan vara ett tecken på god självkänsla, att introverta barn väljer att avgränsa sig från en extrovert och stimulerande vardag, för att de tycker att den saknar djup, ro och mening. Det finns dock också inåtvända högkänsliga barn som behöver stöd med att bryta sig ur sin tillbakadragna roll, få mer kontakt med andra barn och utmana sig själv lite mer.

Det är viktigt att hitta balansen mellan att stötta introverta högkänsliga barn till att utveckla sociala kompetenser och skapa relationer till andra barn och samtidigt ta hänsyn till deras behov att begränsa den sociala stimulansen till en nivå som passar deras personlighet.

Extroverta barn

Utåtriktade barn pratar ofta snabbt och högt, använder många ansiktsuttryck och mycket kroppsspråk. De byter ofta samtalsämne och har förmågan att verka som om de vet mer än de egentligen gör. Ofta står de nära den de pratar med, avbryter andra i samtal och tittar bort när de lyssnar. 

Extroverta personer dras till den yttre världen av människor och handlingar. De kastar sig snabbt in i situationer och får energi av att umgås med andra. Om de tillbringar för mycket tid ensamma, har de tråkigt och känner sig dränerade på energi. De gillar stora sammankomster, har ofta många vänner och tycker om att träffa nya människor.

Bland de extroverta högkänsliga barnen finns det också viljestarka barn, som vill bestämma själv. De kan vara framfusiga, envisa, utmanande och trotsiga.

Lagom stimulans för extroverta barn

När extroverta högkänsliga barn blir överstimulerade, reagerar de ofta med att söka sig till ännu mer stimulans. Om de inte får stöd av vuxna, har de en tendens att kasta sig in i mer, än de klarar att hantera. De behöver ha hjälp med att växla mellan stimulerande och lugna aktiviteter och komma ihåg att ta pauser, så att de kan återhämta sig och vara i känslomässig balans.

Högkänsliga barn håller sig oftast undan från mycket stimulans och föredrar djup vänskap framför ytliga kontakter. När de har extroverta drag, vill de ha bredd och variation i sina sociala upplevelser. Den extroverta sidan av deras personlighet blir understimulerad om de har för få relationer till andra och deras känsliga sida tycker att det är understimulerande och tråkigt, om de inte har en djup och personlig kontakt. Det kan leda till, att de skapar ett stort nätverk med djupt engagemang, som blir för omfattande för dem.

Ofta blir högkänsliga barns extroverta sida uppskattad och belönad av omgivningen och deras känsliga sida blir förbisedd. Det gör, att de kan ha svårt att förstå sin känslighet och respektera sina gränser för lagom mycket stimulans, som hör ihop med det högkänsliga personlighetsdraget.