En bra skolstart

Eftersom högkänsliga barn ofta reagerar kraftigt på nya intryck, behöver de längre tid på sig för att vänja sig vid nya situationer och miljöer, om de inte är extroverta och/eller spänningssökande. Därför behöver de också mer ro, struktur och trygghet än de flesta andra barn för att få en bra skolstart.

Små anpassningar kan ha stor effekt för att högkänsliga barn ska trivas, när de börjar i skolan. Viktigast är trygghet, värme och att få hjälp med att förebygga och hantera överstimulering.

Förberedelse är viktig

Inför skolstarten funderar högkänsliga barn ofta mer och djupare över, hur det kommer att kännas att gå i skolan:

Vad måste jag göra i skolan?
Får jag gå på toaletten när jag behöver det?
Vad händer om jag blir trött eller ledsen? Vart kan jag gå? Finns det någon som hjälper mig?
Vad kommer att hända i skolan och på fritids?
Kommer de andra barnen att tycka om mig? Vad händer om de inte gör det?
Kommer de vuxna att tycka om mig och hjälpa mig om det behövs?

Föräldrar kan förbereda sina känsliga barn inför skolstarten genom att lyssna på deras tankar och svara på deras frågor. Det finns många böcker som handlar om att börja skolan, som man kan läsa tillsammans med barnet. Äldre syskon eller andra barn kan berätta om hur det var för dem att börja skolan och vad man gör där. Det är också bra om förskolan tar med blivande skolbarn på besök i skolan någon eller några gånger.

Små saker har stor betydelse

Det är till stor hjälp, att föräldrar, lärare och andra pedagoger känner igen tecknen på att ett barn är högkänsligt. Då kan de ta hänsyn till, att barnet är mer mottagligt för intryck. De två viktigaste nycklarna för att säkerställa en miljö som passar känsliga barn, är att minska stimuleringen och lägga fokus på trygghet. Till synes små saker kan göra en fantastiskt stor skillnad och ge barnen fysiska och sociala andningshål där de kan hämta energi.

Några saker som lärare behöver tänka på, när de ska stötta högkänsliga barn:

 • hjälpa dem att ta pauser och få lite ensamtid
 • se till att det finns lugna vrår, dit de kan dra sig tillbaka för att låta intrycken landa
 • se till att de känner sig trygga med kamraten som de sitter bredvid
 • ge dem extra positiv och varm feedback
 • vara försiktig med stränga tillsägelser och bestraffningar, även kollektiva
 • se till att inomhusklimatet är bra
 • inte betrakta dem som ”kinkiga” eller ”besvärliga” när de reagerar mer på smärta än andra barn

Högkänsliga barn lägger märke till nyanser som andra barn missar och påverkas på gott och ont av ”småsaker”. De lägger märke till små förändringar och sinnesstämningar, till exempel hur lärarens röst låter och om det finns barn runt dem som är ledsna, rädda eller behöver hjälp. Högkänsliga barn känner obehag om det är oordning i klassrummet eller om där är för varmt, för kallt eller för starkt ljus. De reagerar ofta starkt på kollektiva tillsägelser och bestraffningar. Då kan de tänka: Var det speciellt jag som gjorde något fel?

När vuxna har förstått de känsliga barnens grundläggande behov av att lugna nervsystemet, finns det många möjligheter att stötta dem. Föräldrar, lärare och andra pedagoger blir ofta positivt överraskade över hur lite som behövs för att skapa en positiv förändring.

Trygghet och värme är avgörande

Upplevelsen av trygghet, värme och gemenskap balanserar känsliga barns nervsystem, motverkar de negativa effekterna av överstimulering och förebygger stress som ökar risken för psykiska besvär. Detta gäller särskilt vid skolstart, som är en extra kritisk period för högkänsliga barn.

Allt skolpersonalen gör för att stötta högkänsliga barn, så att de får positiva upplevelser har stor effekt. Om de däremot pressar dem in i aktiviteter som de upplever som obehagliga, skrämmande, bullriga eller överstimulerande, kan det påverka dem mycket negativt.

Högkänsliga barn har i regel lätt för att lära sig nya saker i en lugn miljö, där de vet vad som ska hända. När miljön är stökig eller om skoldagen saknar struktur, känner de sig otrygga och har svårt att koncentrera sig. Då är det svårt att lära sig nya saker.

Högkänsliga barn klarar sig ofta bättre i skolan än andra barn, när det är få konflikter i klassen och när de känner närhet till pedagogerna och till de andra barnen. Är det i stället många konflikter och mindre närhet, utvecklar högkänsliga barn fler problem än andra barn.

Barns trygghet i anknytningen till personalen beror inte bara på deras personliga förhållande till de vuxna, utan även på hur väl och rättvist de vuxna hanterar barngruppen. För högkänsliga barn är det mycket viktigt, att personalen hanterar konflikter snabbt, konsekvent och rättvist, så att det skapas trygghet och gemenskap bland barnen.

Hjälp med att hantera överstimulering

Eftersom högkänsliga barn har ett nervsystem som behandlar alla intryck med större djup, blir de trötta och överstimulerade när en situation är för intensiv eller varar för länge. Att lägga märke till mer kan vara en stor fördel för barnen. De klarar sig ofta anmärkningsvärt bra i skolämnena och är socialt kompetenta i skolan, när de är lagom stimulerade. Men när det händer mycket runtomkring dem, behöver de ofta fler pauser än andra barn, för att bearbeta alla intryck och komma till ro.

Överstimulering påverkar barnens hjärna och kropp och gör så att välbefinnandet och prestationsförmågan tillfälligt sjunker. Alla barn, oavsett om de är högkänsliga eller inte, visar mindre mogna och kompetenta sidor av sig själva än vanligt, när de är överväldigade av intryck. Då har de mindre ork både socialt och i skolarbetet. Överstimulering kan påverka deras självkänsla och deras förmåga att klara utmaningar.

Det är viktigt att pedagogerna försöker hitta en bra balans mellan att skydda känsliga barn från alltför mycket stimulering och att stötta dem i att klara stimulerande situationer och växa med erfarenheterna.

Högkänsliga barn ska inte lindas in i bomull eller betraktas som bräckliga. Liksom alla andra barn, behöver de ibland en kärleksfullt knuff för att prova nya saker. Men vid skolstarten, då barnens nervsystem arbetar för högtryck för att förstå allt det nya, är det inte lämpligt att driva på och utmana dem.

Broschyr om högkänsliga barn

Är lärare och annan personal i ditt barns skola intresserade av att få mer kunskap om högkänsliga barn? I så fall kan du beställa eller ladda ner en broschyr med information från Sveriges förening för högkänsliga (SFH).

Föreningen sprider kunskap om högkänslighet för att öka förståelsen för personlighetsdraget. På SFHs webbplats finns det mycket information om högkänslighet. Där hittar du bland annat:

 • information om föreläsningar, träffar och andra aktiviteter som föreningen erbjuder.
 • tips om kurser och program för högkänsliga som erbjuds av andra aktörer.
 • tips om psykologer, terapeuter och coacher som har inriktning på högkänslighet.
 • tips om böcker och forskningsartiklar.

Några av föreningens aktiviteter är öppna för alla, medan en del av dem endast är för medlemmar.