Är ditt barn högkänsligt?

Ett frågeformulär för föräldrar

Svara så noga du kan på varje påstående nedan. Om påståendet stämmer in helt eller delvis på ditt barn eller har gjort det tidigare under en längre tid, svarar du ”Sant” genom att klicka i rutan (det är bara du som ser vad du klickar i och det sparas ingenstans). Om det inte stämmer in särskilt bra eller aldrig har gjort det, lämnar du rutan tom.

Mitt barn …

Om du markerat tretton eller fler av påståendena som sanna, är ditt barn sannolikt högkänsligt.

Inget psykologisk test är så fullständigt, att du bör använda det som utgångspunkt för hur du behandlar ditt barn. Om bara en eller två av frågorna stämmer på ditt barn, men de verkligen stämmer bra, kan det ändå betyda att ditt barn är högkänsligt.

Källa: Det högkänsliga barnet © 2002 Elaine N. Aron | Svensk utgivare © 2014 Egia förlag | Publicerat med tillstånd av utgivaren