Högkänsliga barn

Hur är högkänsliga barn? - Titelbild

Hur är högkänsliga barn?

Högkänsliga barn har ett extra känsligt nervsystem och är mer känsliga för olika sinnesintryck. De funderar djupt, är empatiska, blir lätt överstimulerade.

Högkänsliga barns känslighet - Titelbild

Vilken känslighet känner du igen hos ditt barn?

Högkänsliga barns känslighet kan vara fysisk, social, personlig och ideologisk. De har starka känslor, reflekterar djupt över saker och är samvetsgranna.

Temperament - Titelbild

Är ditt barn introvert eller extrovert?

Extroverta barn får energi av att umgås med andra. Introverta barn tycker om lugna aktiviteter och samlar energi när de är för sig själv.

Spänningssökande högkänsliga barn - Titelbild

Har du ett aktivt och spänningssökande barn?

Ungefär 30 % av högkänsliga barn har spänningssökande drag. Spänningssökande högkänsliga barn har stort behov av omväxling, men blir lätt överstimulerade.

Personlighetsdrag - Titelbild

Lär känna ditt barns personlighetsdrag!

Alla personlighetsdrag har fördelar och nackdelar. Föräldrar behöver arbeta medvetet med alla barnets drag, för att locka fram dess fulla potential.

En bra skolstart - Titelbild

En bra skolstart

Högkänsliga barn behöver ofta mer ro, struktur och trygghet vid skolstarten än de flesta andra barn.

Strategier för högkänsliga föräldrar - Titelbild

Strategier för högkänsliga föräldrar

Fem strategier som hjälper högkänsliga föräldrar att bevara sin känslomässiga balas så att de orkar delta i familjelivet med energi och glädje.

Test: Är ditt barn högkänsligt?

Funderar du över om ditt barn är högkänsligt? Då kan du fylla i Elaine Arons frågeformulär för föräldrar på denna sida och få svar.