Välkommen till Inspirationskompaniet!

En plats om och för högkänsliga

Med hjärta och engagemang för högkänsliga

Jag som driver Inspirationskompaniet heter Harriet Persson. Sedan 2016 föreläser jag och håller kurser om högkänslighet och högkänsliga barn. Genom att sprida kunskap om högkänslighet, vill jag inspirera högkänsliga personer till att minska utmaningarna som kommer med känsligheten, ta vara på sina styrkor och skapa sig ett gott liv utifrån sina egna behov.

Jag arbetar också med att stötta föräldrar till att hjälpa sina högkänsliga barn att nå sin fulla potential och blomstra.

Mitt uppdrag är att skapa mötesplatser, där vi som är högkänsliga kan dela erfarenheter och upplevelser, känna gemenskap och stötta och inspirera varandra.

Hur är det att vara högkänslig?

Att vara högkänslig har många positiva sidor som gör att vi kan leva ett rikt liv. Vi som är högkänsliga har en speciell förmåga att lägga märke till och dra fördel av det som är positivt i livet. Vi kan njuta intensivt av naturen och av kulturupplevelser. Många högkänsliga är kreativa, har mycket fantasi, god föreställningsförmåga och blir lätt inspirerade. Vi är empatiska och kan känna och skapa djup gemenskap med andra människor och även med djur. Ofta har vi också god intuition.

Men högkänslighet innebär också utmaningar och svårigheter att hantera. Vi är en minoritet i samhället och därför är vardagen oftast inte anpassad efter våra behov och vårt sätt att vara. Det uppskruvade tempot och den ständiga stimuleringen gör oss ofta trötta och överstimulerade. De av oss som inte har haft en trygg och stöttande uppväxt eller har mött svåra händelser i livet, kan ibland drabbas av negativa känslor som depression och ångest.

Det viktigt att vi förstår hur miljön och människorna runtomkring oss påverkar oss och vårt välbefinnande. Med kunskap och självkännedom kan vi skapa strategier, som hjälper oss att hantera svårigheterna och motgångarna och även hjälper oss att njuta av de många fördelarna med vår känslighet.

Högkänslighet

Information och strategier
för dig som är högkänslig

Högkänsliga barn

Kunskap och verktyg att
använda i din uppfostran

Blogg

Om ett gott liv som högkänslig
och med högkänsliga barn

Låt känsligheten bli en gåva för ditt barn!

Högkänsliga barn har stor mottaglighet för positiva upplevelser i livet och stor potential för att utveckla styrkor och resurser. Eftersom vår intensiva värld inte är anpassad efter deras känslighet, möter de också problem och utmaningar. Det kan alltså vara både härligt och besvärligt att vara högkänslig.

Om känsligheten ska bli en gåva för ditt barn, behöver du hjälpa honom eller henne att förstå sin känslighet och bli vän med den. Barnet behöver lära sig att acceptera både det fina och det svåra med att vara känslig. Föräldrar, pedagoger och andra vuxna kan göra mycket, för att högkänsliga barns potentialer ska kunna blomma ut.

Här på min webbplats hittar du kunskap, strategier och praktiska råd som hjälper dig att förstå och stötta ditt högkänsliga barn.